Prezes NIK przekazał kondolencje po tragicznych wydarzeniach w Indiach

- Składam wyrazy najgłębszego współczucia wszystkim, którzy stracili swoich bliskich na północy Indii. Przekazuję także życzenia szybkiego powrotu do zdrowia dla poszkodowanych. Mam nadzieję, że wskutek tych nieszczęśliwych wydarzeń nie ucierpiał żaden pracownik Najwyższego Organu Kontroli Indii ani członkowie ich rodzin - takie słowa skierował prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski do szefa Urzędu Kontrolera i Audytora Generalnego Indii Rajiva Mehrishiego.

Najwyższa Izba Kontroli oraz Urząd Kontrolera i Audytora Generalnego Indii od wielu lat blisko ze sobą współpracują. NOK Indii i NIK zgodnie z podpisaną umową - odnowioną w 2015 r. - organizują dwustronne seminaria. Ostatnie poświęcone było kontroli Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ (SDG). Jesienią 2018 r. odbędzie się kolejne wspólne seminarium w Polsce. NIK i NOK Indii współpracują także ze sobą w ramach Międzynarodowej Organizacji Najwyższych Organów Kontroli. NIK jest członkiem Zarządu Europejskiej Organizacji Najwyższych Organów Kontroli EUROSAI (wiceprzewodniczącym) i Międzynarodowej Organizacji Najwyższych Organów Kontroli INTOSAI (reprezentuje w niej Europę) oraz przewodzi pracom grupy roboczej EUROSAI ds. IT, podczas gdy NOK Indii jest także członkiem Zarządu INTOSAI oraz przewodzi pracom grupy roboczej INTOSAI ds. IT.

Prezesi najwyższych organów kontroli Polski i Indii o wsparciu dla ONZ

Materiały audiowizualne dla radia, TV i portali internetowych >>

Informacje o artykule

Data utworzenia:
04 maja 2018 08:38
Data publikacji:
04 maja 2018 08:30
Wprowadził/a:
Andrzej Gaładyk
Data ostatniej zmiany:
04 maja 2018 08:38
Ostatnio zmieniał/a:
Andrzej Gaładyk
Flaga Indii z żałobnym kirem

Przeczytaj treść ponownie