Prezesi najwyższych organów kontroli Polski i Indii o wsparciu dla ONZ

Spotkanie Krzysztofa Kwiatkowskiego i Rajivema Mehrishim poświęcone było kontroli celów zrównoważonego rozwoju. To obecnie jedno z najważniejszych zadań najwyższych organów kontroli (NOK) na całym świecie. Przypomnijmy, że 25 września 2015 r. 193 państwa ONZ, w tym Polska, przyjęły Agendę 2030, zawierającą 17 postulatów zwanych Celami Zrównoważonego Rozwoju (SDG). Ich realizacja jest zadaniem rządów, ale najwyższe organy kontroli również mają tu do odegrania ważną rolę.

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Więcej o kontroli realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju >>

Prowadzona obecnie kontrola jest odpowiedzią międzynarodowej społeczności publicznych audytorów, skupionych w organizacji INTOSAI, na oczekiwania ONZ wobec NOK. Chodzi o to, by  kontrolerzy monitorowali wdrażanie SDG w swoich krajach. Założenia kontroli wypracowane zostały wspólnie przez dwie komórki INTOSAI: kierowaną przez NOK Indii Komisję ds. Wymiany Wiedzy oraz Inicjatywę INTOSAI ds. Rozwoju (IDI), której Indie są z kolei aktywnym członkiem.

NIK rozpoczęła kontrolę w połowie stycznia. Spotkanie prezesa Kwiatkowskiego z Audytorem Generalnym Indii Rajivemem Mehrishim służyło wymianie informacji o podjętych dotychczas przez oba najwyższe organy kontroli działań. NOK Indii koncentruje się na monitorowaniu trzeciego celu zrównoważonego rozwoju (zdrowie i dobrostan). NIK z kolei zdecydowała się wykorzystać podejście whole-of-government, które polega na zastosowaniu wspólnej odpowiedzialności organów publicznych na szczeblu centralnym, regionalnym i lokalnym za realizację Agendy 2030. Dzięki realizacji koncepcji whole-of-government zwiększa się poziom spójności polityki publicznej, innowacyjności, efektywności wykorzystania dostępnych zasobów i efektu synergii.

- Niezwykle cenię sobie możliwość zapoznania się z zakresem i szczegółami kontroli prowadzonej w Indiach oraz podzielenia się informacjami na temat kontroli, którą rozpoczęliśmy w Polsce - powiedział Krzysztof Kwiatkowski Rajivemowi Mehrishim. Szef NIK podziękował też Kontrolerowi i Audytorowi Generalnemu Indii za osiemnastoletnią współpracę szkoleniową między oboma urzędami, realizowaną na podstawie porozumienia podpisanego w 2000 r. i odnowionego w 2015 roku. W jej ramach co roku odbywa się m.in. wspólne seminarium dla kontrolerów z obu krajów. Prezes NIK zaprosił Kontrolera i Audytora Generalnego Indii na kolejne już, 18. seminarium, które - zgodnie z zasadą naprzemiennej organizacji - odbędzie się w NIK.

Podczas rozmowy Prezesi omówili także swoje doświadczenia w audycie organizacji międzynarodowych. Obie instytucje zebrały bogate doświadczenia na tym polu: NIK m.in jako audytor zewnętrzny Rady Europy i Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych (CERN), natomiast NOK Indii jako audytor zewnętrzny Organizacji Narodów Zjednoczonych. Zarówno NIK, jak i NOK Indii cieszą się autorytetem wśród najwyższych organów kontroli.

Materiały audiowizualne dla radia, TV i portali internetowych >>

Informacje o artykule

Data utworzenia:
28 marca 2018 16:43
Data publikacji:
29 marca 2018 09:00
Wprowadził/a:
Andrzej Gaładyk
Data ostatniej zmiany:
29 marca 2018 11:47
Ostatnio zmieniał/a:
Andrzej Gaładyk
Audytor Generalny Indii Rajive Mehrishi i Prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski

Przeczytaj treść ponownie