Prezes NIK w Sejmie o fakturach dokumentujących czynności fikcyjne

W latach 2013-2015 na szeroką skalę występowało zjawisko wprowadzania do obiegu gospodarczego faktur dokumentujących czynności fikcyjne, stanowiące poważne zagrożenie dla dochodów budżetu państwa. 

Krzysztof Kwiatkowski poinformował posłów, że organy kontroli skarbowej wykryły w 2015 r. 360,7 tysięcy takich faktur na kwotę 81,9 mld zł. Średnia kwota transakcji fikcyjnej wyniosła około 227 tys. zł. Podatek do zapłaty od wykrytych faktur fikcyjnych wyniósł 12,0 mld zł. Państwu udało się jednak odzyskać zaledwie 160 mln zł.

Prezes Izby podkreślił, że choć Minister Finansów podejmował szereg działań i inicjatyw mających na celu ograniczenie wyłudzeń podatku VAT, to działania te okazały się mało skuteczne. Nie udało się istotnie zwiększyć skuteczności zwalczania grup przestępczych wykorzystujących mechanizmy podatkowe do wyłudzania podatku od towarów i usług, grup podejmujących fikcyjne działania nakierowane na uszczuplenie należności podatkowych. Oszustwa wykrywane były przeważnie z opóźnieniem, kiedy oszuści zniknęli, czasem pozostały osoby podstawione działające jako „słupy”. Występowały trudności z ustaleniem sprawców oszustw jak i odzyskaniem wymierzonych przez organy kontroli skarbowej kwot podatków.

Prezes zapowiedział, że NIK planuje kontynuować badanie obszarów działalności państwa związanych z egzekwowaniem dochodów podatkowych. Identyfikowane będą kolejne obszary gospodarki, w których dochody osiągane z działalności niezakazanej przez prawo są ukrywane w całości lub w części przed organami administracji państwowej, podatkowej i celnej. - Przedmiotem naszych ustaleń będzie skuteczność nowych rozwiązań legislacyjnych, jak i działań służb odpowiedzialnych za gromadzenie dochodów podatkowych - mówił posłom prezes Krzysztof Kwiatkowski. Na koniec podkreślił, że instytucje państwowe muszą działać na takim poziomie, by nieuczciwi podatnicy, wręcz oszuści, nie mogli żerować na tych, którzy rzetelnie wywiązują się ze swoich obowiązków podatkowych.

Zobacz wyniki kontroli NIK o przeciwdziałaniu wyłudzaniu VAT

Materiały audiowizualne dla radia, TV i portali internetowych >>

Informacje o artykule

Data utworzenia:
20 maja 2016 13:57
Data publikacji:
10 czerwca 2016 17:40
Wprowadził/a:
Andrzej Gaładyk
Data ostatniej zmiany:
10 czerwca 2016 18:02
Ostatnio zmieniał/a:
Andrzej Gaładyk

Przeczytaj treść ponownie