Przegląd partnerski

Eksperci z najwyższych organów kontroli  Austrii, Danii, Holandii i Litwy sprawdzili cały proces kontroli. Audytorzy w swojej ocenie oparli się na międzynarodowych standardach określonych przez INTOSAI - ISSAI oraz na dobrych praktykach kontrolnych.

Prezes NIK Jacek Jezierski o idei przeglądu partnerskiego

Jacek Jezierski o przeglądzie partnerskim

NIK została doceniona m.in. za sposób komunikowania się z opinią publiczną, jednocześnie zwrócono uwagę na konieczność lepszego komunikowania się z kontrolowanymi oraz bardziej przejrzystego i zrozumiałego formułowania dokumentów pokontrolnych.

Henrik Berg Rasmussen z NOK Danii o wynikach przeglądu partnerskiego

Berg Rasmussen o przeglądzie partnerskim

Materiały audiowizualne dla radia, TV i portali internetowych >>

Informacje o artykule

Data utworzenia:
29 lipca 2013 08:06
Data publikacji:
29 lipca 2013 09:00
Wprowadził/a:
Magdalena Czerniak-Kowalska
Data ostatniej zmiany:
29 sierpnia 2013 11:33
Ostatnio zmieniał/a:
Andrzej Gaładyk

Przeczytaj treść ponownie