Przyjaciel Zwierząt - nagroda Prezesa NIK. Zgłoś kandydata

Prezes Najwyższej Izby Kontroli, Krzysztof Kwiatkowski, ogłosił II edycję konkursu, w którym zwycięzca otrzyma prestiżową nagrodę „Przyjaciel Zwierząt”. Spośród nominowanych wybrane zostaną także osoby lub instytucje, które Prezes Izby wyróżni za działalność na rzecz zapobiegania bezdomności zwierząt.

Zapraszamy wszystkich, którym na sercu  leży dobro zwierząt, do składania propozycji osób lub instytucji, które zasługują na to, by je zauważyć. Nagroda Prezesa NIK jest uznaniem zasług dla tej szczególnej działalności, jaka ma na celu poprawę losu zwierząt. Kandydatury, wraz z uzasadnieniem, może zgłosić każdy, kto dostrzega czyjąś wyjątkową pracę na rzecz zwierząt.

Nagrodę i wyróżnienia Prezes NIK, Krzysztof Kwiatkowski przyznaje osobom, instytucjom lub organizacjom, które prowadzą, wspierają lub propagują działalność w zakresie zapobiegania bezdomności zwierząt. Laureatami mogą zostać osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne nie będące osobami prawnymi, organizacje lub instytucje społeczne, podmioty administracji publicznej oraz organizacje pozarządowe, które wspierają, prowadzą lub propagują działalność mającą na celu zapobieganie bezdomności zwierząt.

Z każdym rokiem rośnie zainteresowanie wynikami pro-zwierzęcych kontroli przeprowadzanych przez Izbę, a w konferencjach organizowanych przez NIK na terenie całego kraju (m.in. w sprawie zmian w prawie ochrony zwierząt), bierze udział coraz większa grupa przedstawicieli administracji publicznej. Możemy się więc spodziewać że napłynie od Państwa  wiele zgłoszeń, dlatego prosimy o nie zwlekanie do ostatniej chwili z wysłaniem propozycji. Każda kandydatura będzie bowiem wymagała wnikliwej oceny. 

Zgłoszenie wraz z uzasadnieniem należy przesłać na adres:
przyjacielzwierzat@nik.gov.pl

lub pocztą na adres Najwyższa Izba Kontroli, Filtrowa 57, 02-056 Warszawa, koniecznie z dopiskiem „Przyjaciel Zwierząt”.

Zgłoszenie powinno zawierać:

  • imię i nazwisko osoby lub nazwę instytucji zgłaszającej, adres i dane  kontaktowe (w tym numer telefonu i e-mail);
  • imię i nazwisko osoby lub nazwę instytucji zgłoszonej do nagrody, adres i dane kontaktowe (w tym numer telefonu i e-mail).
  • uzasadnienie zgłoszenia.

Termin nadsyłania zgłoszeń mija  15 kwietnia 2018 r.

Szczegóły i regulamin Nagrody (plik PDF)

Więcej informacji nt. I edycji nagrody „Przyjaciel Zwierząt” >>

Osoba koordynująca II edycję nagrody Przyjaciel Zwierząt - Karina Daniszewska-Sroka karina.daniszewska-sroka@nik.gov.pl

Materiały audiowizualne dla radia, TV i portali internetowych >>

Informacje o artykule

Data utworzenia:
18 marca 2018 23:30
Data publikacji:
19 marca 2018 09:00
Wprowadził/a:
Andrzej Gaładyk
Data ostatniej zmiany:
06 kwietnia 2018 13:14
Ostatnio zmieniał/a:
Andrzej Gaładyk
Przyjaciel Zwierząt - nagroda Prezesa NIK. Zgłoś kandydata

Przeczytaj treść ponownie