Przejdź do treści

Rolnictwo

NIK o dopłatach do sadowniczych upraw ekologicznych

NIK o dopłatach do sadowniczych upraw ekologicznych Zawiera galerię zdjęć

16 kwietnia 2015 06:35

Mimo iż przez dziesięć lat na dopłaty do ekologicznych upraw sadowniczych i jagodowych wydano ponad 708 mln zł produkcja owoców nie wzrosła. Wręcz przeciwnie: wydajność upraw spadła z 15 do 1 t owoców na hektar. Za to aż ośmiokrotnie wzrosła powierzchnia upraw – najczęściej nieowocujących, bo dopłaty przyznawano do plantacji bez wymogu uzyskania plonów. Rolnicy sadzili więc drzewa po to, aby zdobyć fundusze, a nie zebrać plony.

więcej treści z artykułu: NIK o dopłatach do sadowniczych upraw ekologicznych

NIK o fermach zwierząt

NIK o fermach zwierząt Zawiera wideo

07 stycznia 2015 06:20

Wielkoprzemysłowe fermy zwierząt są często bardzo uciążliwe dla osób mieszkających w ich sąsiedztwie i środowiska naturalnego. Tymczasem nadzór nad fermami wielkoprzemysłowymi jest dziurawy, bo wyznaczone do kontroli instytucje nie współpracują ze sobą tak, jak powinny: mają rozbieżne dane i nie wymieniają się informacjami. Wykorzystują to niektórzy właściciele ferm i, w zgodzie z prawem, dzielą „na papierze” duże fermy na mniejsze. Podlegają dzięki temu mniej rygorystycznym przepisom, co sprawia, że ich fermy są bardzo uciążliwe dla sąsiadów i środowiska.

więcej treści z artykułu: NIK o fermach zwierząt

NIK o stadninach koni

NIK o stadninach koni Zawiera wideo

23 września 2014 08:00

Państwowe stadniny nie posiadają przejrzystych procedur sprzedaży koni, w efekcie czego ich wartość rynkowa jest często zaniżana na rzecz kupujących, a sprzedażą zajmują się nieupoważnione osoby. W pogoni za zyskami jedna ze stadnin sprzedała nielegalnemu pośrednikowi zdrowe konie na rzeź. Większość stadnin nie dbała o stan techniczny budynków, w tym także stajni. Ponadto wystąpiły przypadki niezapewnienia odpowiednich warunków weterynaryjnych, które są wymagane przy hodowli koni.

więcej treści z artykułu: NIK o stadninach koni

NIK o ochronie gruntów rolnych skarbu państwa

NIK o ochronie gruntów rolnych skarbu państwa Zawiera wideo

17 lipca 2014 06:25

Budżet państwa ponosi każdego roku wielomilionowe straty z powodu bezprawnego korzystania z gruntów skarbu państwa. Przepisy prawa w praktyce zapewniają samowolnym użytkownikom bezkarność. Instytucje publiczne nieskutecznie walczą z tym procederem. NIK zaleca zmiany w istniejącym prawie tak, aby możliwe było skuteczne karanie za bezprawne korzystanie z państwowej ziemi oraz wyeliminowanie takich praktyk.

więcej treści z artykułu: NIK o ochronie gruntów rolnych skarbu państwa

NIK o ośrodkach doradztwa rolniczego

NIK o ośrodkach doradztwa rolniczego

04 lipca 2014 07:36

Aż 80 proc. rolników, którzy zdecydowali się skorzystać z porad wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego, jest usatysfakcjonowana ich poziomem i jakością – wynika z badania NIK. Jednak większość rolników nie korzysta z doradztwa. Często jako powód rezygnacji podają zbyt niską jakość oferty doradczej oraz niewystarczające przygotowanie merytoryczne kadry. Specjalistyczna, indywidualnie opracowana oferta istotna jest szczególnie w przypadku nowoczesnych, zaawansowanych technologicznie gospodarstw. NIK zaleca przeprowadzenie standaryzacji działalności ośrodków wojewódzkich tak, aby w całym kraju usługi doradcze spełniały potrzeby różnych odbiorców.

więcej treści z artykułu: NIK o ośrodkach doradztwa rolniczego

NIK o sprzedaży państwowych nieruchomości rolnych

NIK o sprzedaży państwowych nieruchomości rolnych

28 lutego 2014 06:56

Cudzoziemcy stają się posiadaczami gruntów rolnych w Polsce w drodze nabycia udziałów w polskich spółkach, które są właścicielem ziemi. MSW nie posiada jednak pełnych danych, o skali nabywania polskich gruntów przez cudzoziemców. Dane resortu są 3-4 krotnie niższe od stanu rzeczywistego. Wynika to z luki w przepisach, które nie zobowiązują spółek kontrolowanych przez obcokrajowców do składania informacji o posiadanych gruntach.

więcej treści z artykułu: NIK o sprzedaży państwowych nieruchomości rolnych

NIK o opiece nad bezdomnymi zwierzętami

Wnioski w sprawie bezdomnych zwierząt Zawiera wideo

16 stycznia 2014 06:55

W ubiegłym roku NIK sprawdziła, jak gminy wywiązują się z zadań związanych z ochroną zwierząt. Chodziło głównie o bezdomne psy i koty, które powinny mieć zapewnioną opiekę w schroniskach. Kontrola wykazała, że poprawa losu bezdomnych zwierząt wymaga m.in. zmian w prawie. NIK zgłosiła szereg wniosków de lege ferenda, o których prezes Izby Krzysztof Kwiatkowski poinformował posłów i senatorów. Parlamentarny Zespół Przyjaciół Zwierząt kończy właśnie pracę nad nowelizacją szeregu ustaw i rozporządzeń, w której chce wykorzystać m.in. wszystkie kluczowe wnioski NIK dotyczące opieki nad bezdomnymi zwierzętami.

więcej treści z artykułu: Wnioski w sprawie bezdomnych zwierząt

NIK o oczyszczalniach ścieków komunalnych

NIK o oczyszczalniach ścieków komunalnych

02 stycznia 2014 10:58

Komunalne oczyszczalnie dopuszczają się niebezpiecznych zaniedbań przy gospodarowaniu osadami ściekowymi (które po specjalnej obróbce mogą być wykorzystane jako ulepszacze gleby). Aż 90 proc. skontrolowanych przez NIK oczyszczalni nie przekazywało wraz z przetworzonym osadem wiarygodnych badań oraz informacji o dawkach, w jakich można go stosować. Stwarza to ryzyko skażenia środowiska szkodliwymi substancjami.

więcej treści z artykułu: NIK o oczyszczalniach ścieków komunalnych

Spór o przemysłowe fermy zwierząt

Spór o przemysłowe fermy zwierząt Zawiera wideo

22 listopada 2013 07:00

Czy wielkoprzemysłowe fermy zwierząt przynoszą społeczeństwu więcej korzyści czy strat? Jaki mają wpływ na środowisko? Czy działają z poszanowaniem prawa? Jak bardzo bywają uciążliwe dla okolicznych mieszkańców? NIK planuje ogólnopolską kontrolę działalności ferm i wsłuchuje się w głosy ekspertów.

więcej treści z artykułu: Spór o przemysłowe fermy zwierząt

NIK o pracy ANR w Poznaniu

NIK o pracy ANR w Poznaniu

07 sierpnia 2013 10:19

NIK ujawniła poważne nieprawidłowości w gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa przez Oddział Terenowy Agencji Nieruchomości Rolnych w Poznaniu oraz jego Filię w Pile. Przy sprzedaży oraz dzierżawie nieruchomości nie przestrzegano przepisów prawa i należytego zabezpieczenia interesu Skarbu Państwa.

więcej treści z artykułu: NIK o pracy ANR w Poznaniu

Przeczytaj treść ponownie

Najwyższa
Izba Kontroli

Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14, 00-950 Warszawa
tel. 22 444 50 00
nik@nik.gov.pl
NIP: 526-10-58-627, REGON: 000000052