Przejdź do treści

Rolnictwo

NIK o zwalczaniu salmonelli w stadach kur

NIK o zwalczaniu salmonelli w stadach kur

25 lutego 2013 11:57

Programy zwalczania salmonelli w Polsce nie przynoszą pożądanych efektów. Odsetek zakażonych stad kur jest wciąż wyższy od poziomu określonego w przepisach unijnych. To zagraża zdrowiu ludzi i ma znaczenie dla pozycji kraju w eksporcie produktów drobiowych.

więcej treści z artykułu: NIK o zwalczaniu salmonelli w stadach kur

NIK o funkcjonowaniu KRUS

NIK o funkcjonowaniu KRUS Zawiera wideo

18 lutego 2013 07:33

Urzędnicy KRUS tylko sporadycznie sprawdzają, czy ubezpieczeni prowadzą działalność rolniczą. Nie pozyskują też w tym celu informacji od innych instytucji publicznych. Kontrola NIK potwierdziła, że mogą wykorzystywać to osoby, które chcą płacić mniejsze składki emerytalno-rentowe.

więcej treści z artykułu: NIK o funkcjonowaniu KRUS

NIK o realizacji programu dotyczącego rybołówstwa

NIK o realizacji programu dotyczącego rybołówstwa Zawiera wideo

24 lipca 2012 07:10

Kontrolerzy NIK stwierdzili sporo nieprawidłowości przy realizacji programu operacyjnego dotyczącego rozwoju rybołówstwa. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi wybrał fundację FAPA do wykonywania zadań zawartych w programie z naruszeniem zasad wyboru najkorzystniejszej oferty. Minister nie poinformował, ani nie zaprosił do złożenia oferty innych podmiotów.

więcej treści z artykułu: NIK o realizacji programu dotyczącego rybołówstwa

NIK o nadzorze nad spółką ELEWARR

NIK o nadzorze nad spółką ELEWARR

16 lipca 2012 14:05

Najwyższa Izba Kontroli negatywnie oceniła (czerwiec 2011) sprawowanie przez Prezesa Agencji Rynku Rolnego nadzoru właścicielskiego nad spółką ELEWARR. W ocenie NIK sytuacja finansowa spółki ELEWARR stale się pogarszała. Spółka osiągała zysk głównie dzięki działaniom niezwiązanym bezpośrednio z obrotem zbożem i jego przechowywaniem. Dekapitalizacji ulegał majątek trwały. Malała też rola spółki w przechowywaniu zapasów interwencyjnych zbóż UE.

więcej treści z artykułu: NIK o nadzorze nad spółką ELEWARR

NIK o urządzeniach melioracji wodnych

NIK o urządzeniach melioracji wodnych Zawiera wideo

17 kwietnia 2012 07:15

Urządzenia melioracyjne w Polsce są w coraz gorszym stanie. Odbudowy i modernizacji wymaga już 27 proc. kanałów i 41 proc. wałów przeciwpowodziowych. Pomimo angażowania coraz większych środków z budżetu krajowego i unijnego tempo niszczenia urządzeń melioracji wodnych jest szybsze niż prace nad ich utrzymaniem i rozbudową.

więcej treści z artykułu: NIK o urządzeniach melioracji wodnych

NIK o schroniskach dla zwierząt

NIK o schroniskach dla zwierząt Zawiera wideo

18 października 2011 09:50

Ponad połowa schronisk jest przepełniona. Każdego dnia trafiają do nich średnio cztery kolejne zwierzęta. Chociaż sytuacja z roku na rok pogarsza się, urzędnicy w znikomym stopniu interesują się problemem bezpańskich psów i kotów, a program przeciwdziałania bezdomności zwierząt realizuje tylko co trzecia polska gmina. Pieniądze podatników przeznaczone na ten cel pozostają w dużej mierze poza kontrolą. Liczba zgonów zwierząt umieszczonych w schroniskach (także w wyniku eutanazji) jest wciąż wysoka. Umiera w nich 25 proc. psów i 30 proc. kotów.

więcej treści z artykułu: NIK o schroniskach dla zwierząt

Kolegium NIK o melioracjach

Kolegium NIK o melioracjach wodnych Zawiera wideo

20 stycznia 2011 08:15

Straty, które wyrządzają powodzie, sięgają miliardów złotych. O roli i znaczeniu melioracji wodnych, m.in. w systemie ochrony przeciwpowodziowej i ochrony przyrody, dyskutowali na posiedzeniu seminaryjnym Kolegium Najwyższej Izby Kontroli eksperci i zaproszeni goście.

więcej treści z artykułu: Kolegium NIK o melioracjach wodnych

NIK o ochronie przed chorobami zakaźnymi zwierząt

NIK o ochronie przed chorobami zakaźnymi zwierząt Zawiera wideo

21 grudnia 2010 09:45

System ochrony polskich granic przed chorobami zakaźnymi zwierząt został dostosowany do standardów Unii Europejskiej i jest szczelny. Tym samym jeden z kluczowych elementów gwarantujący konsumentom, że mięso, mleko i jajka nabywane w sklepach są bezpieczne dla zdrowia, funkcjonuje poprawnie. Do podobnych wniosków doszli kontrolerzy ze Słowacji i Litwy. Wspólny raport dotyczył wschodniej granicy UE.

więcej treści z artykułu: NIK o ochronie przed chorobami zakaźnymi zwierząt

Współpraca Polski, Litwy i Słowacji przy kontroli bezpieczeństwa epizootycznego

Międzynarodowa kontrola bezpieczeństwa epizootycznego Zawiera galerię zdjęć Zawiera wideo

15 grudnia 2010 11:55

Litwa, Polska i Słowacja sprawdziły, jak ich kraje są przygotowane na wypadek wystąpienia i rozprzestrzenienia się zwierzęcych chorób zakaźnych. 14 grudnia 2010 roku Prezesi najwyższych organów kontroli z trzech państw podpisali w Warszawie wspólną informację o wynikach kontroli i podzielili się opiniami o wartości przeprowadzania wspólnych audytów.

więcej treści z artykułu: Międzynarodowa kontrola bezpieczeństwa epizootycznego

NIK o utrzymaniu melioracji wodnych

NIK o utrzymaniu melioracji wodnych Zawiera galerię zdjęć

14 grudnia 2010 10:00

Rowy, studzienki i przepusty melioracyjne w województwie podlaskim są niedrożne. Nie dbają o nie ani właściciele, ani starostowie. Zaniedbane i niesprawne urządzenia melioracyjne utrudniają gospodarowanie na użytkach rolnych i grożą lokalnymi podtopieniami – alarmuje NIK.

więcej treści z artykułu: NIK o utrzymaniu melioracji wodnych

Przeczytaj treść ponownie

Najwyższa
Izba Kontroli

Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14, 00-950 Warszawa
tel. 22 444 50 00
nik@nik.gov.pl
NIP: 526-10-58-627, REGON: 000000052