Sukces NIK, Prezes Krzysztof Kwiatkowski wiceprzewodniczącym EUROSAI

Na Kongresie wybrano nowy Zarząd, liczący 8 członków, którego przewodniczącym został szef tureckiego najwyższego organu kontroli, pan Seyit Ahmet Bas. Na pierwszym posiedzeniu Zarządu - jednogłośnie wybrano na funkcję wiceprzewodniczącego EUROSAI - Krzysztofa Kwiatkowskiego, Prezesa polskiej Najwyższej Izby Kontroli.

EUROSAI to organizacja, która m.in. wspiera międzynarodowe kontrole równoległe (np. dziś NIK koordynuje kontrole 15 państw w zakresie ochrony powietrza w Europie), ujednolica metodykę kontroli różnych instytucji, koordynuje współpracę z instytucjami międzynarodowymi, czy prowadzi działalność szkoleniową dla słabiej rozwiniętych organów kontroli.

Prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski w trakcie obrad kongresu EUROSAI Prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski z szefem tureckiego najwyższego organu kontroli, Seyitem Ahmetem Bas

„Bardzo się cieszę z decyzji szefów organów kontroli i z zaufania jakim obdarowali mnie osobiście i polski NIK. Znaczenie EUROSAI jako instytucji, która może wychodzić z inicjatywą kontroli w określonych obszarach, wpływać na ich tematykę, dobór państw do kontroli, czy termin ich realizacji jest niebagatelny. Jeżeli dziś realizujemy w Europie kontrolę jakości powietrza i fakt, że w jej ramach możemy sprawdzić w kilkunastu krajach, kiedy wprowadzono i jakie normy jakości paliwa (węgla), wymagania technicznych dla pieców i jakie to dało efekty, w postaci ograniczania zanieczyszczenia, to dla Polski kapitalna wiedza. Wiemy, że rocznie umiera przedwcześnie prawie 50 tys. Polek i Polaków, bo mieszkają w zanieczyszczonym środowisku. Pozyskanie wiarygodnych europejskich danych z państw, w których udało się ten problem rozwiązać, to nasz żywotny interes, żeby i u nas wdrożyć skuteczne rozwiązania. Jeżeli dzięki EUROSAI będziemy mogli zaplanować i zaprosić do kontroli wykorzystania funduszy europejskich więcej państw, to jest to w interesie Polski - największego beneficjenta środków z Brukseli. Jeżeli efektem takich kontroli będą wnioski do instytucji europejskich, jak te po kontroli czystości rzeki Bug przeprowadzonej w Polsce, Białorusi i Ukrainie - o specjalne fundusze na oczyszczalnie ścieków dla Lwowa, to często rozwiązujemy polskie problemy, których nie można rozwiązań bez współpracy międzynarodowej. Jeżeli EUROSAI zainicjuje szkolenia dla organów kontroli państw stowarzyszonych z Unią Europejską, to efektem tego będzie skuteczniejsze wykorzystanie pieniędzy unijnych w przyszłości. To z kolei pozwoli uniknąć marnotrawstwa środków. Funkcja wiceprzewodniczącego EUROSAI to nie tylko prestiż, a bardzo ważne narzędzie realinego wpływu, promocji i przedstawiania polskiego punktu widzenia w obszarze kontroli i audytu”. - zauważa Krzysztof Kwiatkowski, Prezes NIK.

Kongres to także miejsce podejmowania kluczowych decyzji z punktu widzenia długofalowego  planowania pracy instytucji. Na obecnym Kongresie przyjęto Plan Strategiczny na lata 2017 - 2023, który reguluje prace organizacji na najbliższe sześć lat. Niniejszy plan określa misję, wizję i wartości, które stanowią fundamenty działania EUROSAI w tym okresie strategicznym. Zawiera także krótki opis oraz rozwinięcie dwóch celów strategicznych na nowy okres. Streszcza również przewodnie zasady oraz planowane usprawnienie sposobu działania EUROSAI.

Grupowe zdjęcie uczestników kongresu EUROSAI w Istambule

NIK uczestnicząc w pracach Zarządu EUROSAI w latach 2017-2023, będzie mogła w oparciu o swoje doświadczenia pomagać partnerskim instytucjom w wypracowywaniu rozwiązań usprawniających kontrolę państwową. Polacy od lat pozostają ambasadorami współpracy między najwyższymi organami kontroli. Są np. absolutnymi liderami w Europie pod względem międzynarodowych kontroli równoległych, czyli przeprowadzonych wspólnie z najwyższymi organami kontroli innych państw. Do tej pory Izba zrealizowała łącznie blisko 60 takich przedsięwzięć i żaden europejski organ kontroli nie może się pochwalić nawet zbliżonym osiągnięciem.

Aktywność NIK w obszarze współpracy międzynarodowej wiąże się z systematycznym udzielaniem wsparcia rozwojowego innym najwyższym organom kontroli, także tym z krajów stowarzyszonych z Unią Europejską. Izba współuczestniczyła w przeglądach partnerskich NOK Estonii, Łotwy, Słowacji i Węgier. W ramach projektu współpracy bliźniaczej z Urzędem Kontroli Państwowej Gruzji, prowadzonej na zlecenie Komisji Europejskiej, eksperci z NIK pomagali tamtejszym audytorom we wzmocnieniu kontroli finansowej, kontroli zgodności oraz w opracowywaniu raportów końcowych. Trwają prace w ramach projektu współpracy bliźniaczej z NOK Albanii, mającego na celu wzmocnienie w tym kraju kontroli państwowej. Niedługo, rozpoczniemy kolejny tego typu projekt - tym razem w Azerbejdżanie. NIK kolejny rok współpracuje blisko z NOK Ukrainy - m.in. poprzez szkolenia z kontroli funduszy unijnych, czy kontroli finansów publicznych. Eksperci NIK uczestniczyli także w przygotowywaniu projektów aktów prawnych na Ukrainie, przekazując doświadczenia tamtejszym urzędnikom, zwłaszcza w zakresie relacji między administracją rządową a samorządową.

NIK pozostaje także uznanym audytorem instytucji międzynarodowych, m.in. w chwili obecnej będąc kontrolerem wydatków finansowych w Radzie Europy oraz CERN, czyli Europejskiej Agencji Badań Jądrowych.

Informacje o artykule

Data utworzenia:
29 maja 2017 06:14
Data publikacji:
29 maja 2017 08:00
Wprowadził/a:
Andrzej Gaładyk
Data ostatniej zmiany:
31 maja 2017 12:31
Ostatnio zmieniał/a:
Andrzej Gaładyk

Przeczytaj treść ponownie