Wizyta Prezesa NIK w ETO

Głównym punktem wizyty prezesa NIK w Luksemburgu (17-18 marca) było spotkanie z prezesem ETO Vítorem da Silvą Caldeirą. Szefowie obu instytucji rozmawiali o możliwości rozszerzenia współpracy między NIK a Trybunałem. Chodzi m.in. o kontynuację warsztatów dla kadry kontrolerskiej NIK.

Prezes Caldeira przedstawił przy tej okazji założenia reformy dotyczącej funkcjonowania Trybunału. Zmierza ona do prowadzenia kontroli na zasadzie projektowej przez powoływane ad hoc zespoły kontrolne. To duża zmiana w stosunku do obecnego modelu działania ETO, który zakłada prowadzenie audytów w ramach stałych departamentów kontrolnych. Podobnie funkcjonuje dziś NIK.

Rozmowy dotyczyły także pomocy szkoleniowej dla Izby Obrachunkowej Ukrainy. Zdaniem Prezesa Kwiatkowskiego wszystkie najwyższe organy kontroli państw członkowskich UE powinny włączyć się w taką pomoc. Izba w szczególny sposób zainteresowana jest współpracą z ETO w tym zakresie.

Ponadto Prezes Kwiatkowski spotkał się z p. Rasą Budbergyte i p. Henri Grethen, Dziekanami Izb, odpowiedzialnymi za kontrolę funduszy europejskich w istotnych dla Polski obszarach zarządzania dzielonego, jakimi są rolnictwo i fundusze strukturalne,

Wszystkie spotkania odbyły się przy współudziale p. Augustyna Kubika oraz jego gabinetu.

Prezes NIK spotkał się także z Polakami pracującymi w ETO oraz przedstawicielami Trybunału Sprawiedliwości UE - Markiem Safjanem, Sędzią TS UE i Maciejem Szpunarem, Rzecznikiem Generalnym TS. Dzięki uprzejmości Ambasadora RP w Luksemburgu, Bartosza Jałowieckiego, w siedzibie ambasady zorganizowano debatę z udziałem prezesa Kwiatkowskiego i Polaków mieszkających w Luksemburgu. Jej tematem były wyzwania stojące przed Polską w konsekwencji postępującej modernizacji.

fot. Europejski Trybunał Obrachunkowy

Informacje o artykule

Data utworzenia:
17 marca 2014 14:55
Data publikacji:
18 marca 2014 12:00
Wprowadził/a:
Andrzej Gaładyk
Data ostatniej zmiany:
19 marca 2014 21:18
Ostatnio zmieniał/a:
Andrzej Gaładyk
Wizyta Prezesa NIK w ETO

Przeczytaj treść ponownie