Wnioski o udostępnienie informacji publicznej

Każdy obywatel ma ustawowo zagwarantowany dostęp do informacji o sprawach publicznych. Ustawa o dostępie do informacji publicznej opisuje trzy tryby jej uzyskiwania. Jednym z nich jest udzielenie informacji na wniosek zainteresowanego. Do NIK dociera kilkaset takich wniosków rocznie. Izba jest zobowiązana udzielić zainteresowanym odpowiedzi w ciągu 14 dni. Jeśli informacja nie może być udostępniona w tym czasie, to NIK ma obowiązek powiadomić wnioskodawcę o powodach opóźnienia oraz wskazać termin, w jakim udzieli odpowiedzi.

W 2009 r. najwięcej pytań zadali NIK zwykli obywatele (tzw. osoby fizyczne) - to od nich NIK otrzymała ponad 55 proc. wniosków. Około 27 proc. zapytań pochodziło od przedstawicieli urzędów państwowych i samorządów, 4 proc. od organizacji pozarządowych i związkowych. W tym trybie zwracali się do NIK także parlamentarzyści i dziennikarze.

Najczęściej pytano o wyniki kontroli urzędów administracji samorządowej i rządowej. Ciekawość wzbudzały także wyniki kontroli publicznych zakładów opieki zdrowotnej, zatrudniania i rehabilitacji osób niepełnosprawnych, pomocy społecznej oraz działalności spółek prawa handlowego. W kręgu zainteresowań wnioskodawców były kompetencje kontrolerów, procedury kontrolne, zatrudnienie w Izbie, historia NIK oraz jej działalność wydawnicza.

Gotowy formularz z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej znajduje się na stronie internetowej NIK w zakładce Kontakt.

Przejdź do wniosku o udostępnienie informacji publicznej

Informacje o artykule

Data utworzenia:
01 października 2010 08:49
Data publikacji:
01 października 2010 08:49
Wprowadził/a:
Magdalena Czerniak-Kowalska
Data ostatniej zmiany:
11 kwietnia 2023 10:30
Ostatnio zmieniał/a:
Andrzej Gaładyk
Fragment cytatu z przepisów o dostępie do informacji publicznej: Każdemu przysługuje..., w tle symbol paragrafu

Przeczytaj treść ponownie