Współpraca NIK z Bankowym Funduszem Gwarancyjnym

Zgodnie z zawartym porozumieniem, NIK będzie przekazywała Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu informacje dotyczące zakończonych postępowań kontrolnych w bankach, firmach inwestycyjnych i kasach oszczędnościowo-kredytowych. Informacje mają odnosić się m.in. do tego, czy podczas kontroli ustalono okoliczności wpływające na znaczne pogorszenie sytuacji ekonomiczno-finansowej kontrolowanej instytucji.

Uzyskane z Izby wiadomości Bankowy Fundusz Gwarancyjny ma wykorzystywać na potrzeby realizacji swoich ustawowych zadań, zwłaszcza do opracowywania analiz i prognoz dotyczących sektora bankowego, sektora spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych i sektora firm inwestycyjnych lub poszczególnych podmiotów objętych systemem gwarantowania oraz firm inwestycyjnych.

Porozumienie o współpracy między NIK a Bankowym Funduszem Gwarancyjnym zostało opracowane przez Departament Prawny i Orzecznictwa Kontrolnego NIK, a następnie przez Departament Budżetu i Finansów, Departament Gospodarki, Skarbu Państwa i Prywatyzacji, Departament Infrastruktury oraz Biuro Informatyki Najwyższej Izby Kontroli. Przekazywanie informacji będzie rozwijało się z zachowaniem najwyższych środków ostrożności. Współpraca między Najwyższą Izba Kontroli a Bankowym Funduszem Gwarancyjnym ma się odbywać poprzez powoływanie grup roboczych bądź zespołów, a także w formie bezpośrednich kontaktów osób wyznaczonych do współpracy.

Materiały audiowizualne dla radia, TV i portali internetowych >>

Informacje o artykule

Data utworzenia:
03 stycznia 2017 10:12
Data publikacji:
03 stycznia 2017 10:05
Wprowadził/a:
Andrzej Gaładyk
Data ostatniej zmiany:
04 stycznia 2017 09:37
Ostatnio zmieniał/a:
Katarzyna Prędota
Logo Bankowego Funduszu Gwarancyjnego i Najwyższej Izby Kontroli w tle okładki informacji NIK

Przeczytaj treść ponownie