Wykorzystanie środków z Unii Europejskiej na lata 2014-2020 - synteza raportu NIK

Realizacja Regionalnych Programów Operacyjnych w województwach (plik PDF) >>
zobacz wyniki w Twoim regionie

Polska w ramach polityki spójności ma do wydania ok. 80 mld euro i jest największym beneficjentem unijnych funduszy. Niestety poziom wydatkowania funduszy jest ciągle niezadowalający, i to pomimo znacznej poprawy w naborach wniosków o dofinansowanie i w zawieraniu umów z beneficjentami. Tylko w przypadku Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko osiągnięto poziom certyfikacji wydatków, który był określony w Planie działań Rady Ministrów na koniec 2016 r. Ponadto NIK wskazuje na duże zróżnicowanie w realizacji osi priorytetowych, a stan realizacji niektórych z nich jest na bardzo niskim poziomie. W przypadku poważnego niepowodzenia w realizacji celów, Komisja Europejska może zastosować sankcje finansowe.

Zobacz prezentację z syntezą raportu

Materiały audiowizualne dla radia, TV i portali internetowych >>

Informacje o artykule

Data utworzenia:
10 stycznia 2018 16:10
Data publikacji:
10 stycznia 2018 15:50
Wprowadził/a:
Andrzej Gaładyk
Data ostatniej zmiany:
11 stycznia 2018 11:29
Ostatnio zmieniał/a:
Andrzej Gaładyk
Ilustracja: kształt polski w tle banknoty euro, Logo Sejmu i zdjęcie z komisji sejmowej © Fotolia

Przeczytaj treść ponownie