Przejdź do treści
Jesteś tutaj:

Wykorzystanie środków z Unii Europejskiej na lata 2014-2020 - synteza raportu NIK

Ilustracja: kształt polski w tle banknoty euro, Logo Sejmu i zdjęcie z komisji sejmowej

10 stycznia 2018 15:50

Podczas posiedzenia sejmowej Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej prezes NIK przedstawił wyniki kontroli na temat zarządzania wykorzystaniem środków UE na lata 2014 - 2020 w ramach Polityki Spójności. Dla Polski polityka spójności jest niezwykle ważna, gdyż otrzymujemy największe środki z tego działu budżetu UE. Na lata 2014-2020 mamy do wydania ok. 80 mld euro, które pozwolą sfinansować drogi, szkoły, transport publiczny, modernizację kolei i wiele innych inwestycji podnoszących standard życia w naszym kraju.

Realizacja Regionalnych Programów Operacyjnych w województwach (plik PDF) >>
zobacz wyniki w Twoim regionie

Polska w ramach polityki spójności ma do wydania ok. 80 mld euro i jest największym beneficjentem unijnych funduszy. Niestety poziom wydatkowania funduszy jest ciągle niezadowalający, i to pomimo znacznej poprawy w naborach wniosków o dofinansowanie i w zawieraniu umów z beneficjentami. Tylko w przypadku Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko osiągnięto poziom certyfikacji wydatków, który był określony w Planie działań Rady Ministrów na koniec 2016 r. Ponadto NIK wskazuje na duże zróżnicowanie w realizacji osi priorytetowych, a stan realizacji niektórych z nich jest na bardzo niskim poziomie. W przypadku poważnego niepowodzenia w realizacji celów, Komisja Europejska może zastosować sankcje finansowe.

Zobacz prezentację z syntezą raportu

Materiały audiowizualne dla radia, TV i portali internetowych >>

Informacje o artykule:

Data utworzenia: 10 stycznia 2018 16:10
Data publikacji: 10 stycznia 2018 15:50
Wprowadził/a: Andrzej Gaładyk

Data ostatniej zmiany: 11 stycznia 2018 11:29
Ostatnio zmieniał/a: Andrzej Gaładyk

 

Przeczytaj treść ponownie

Najwyższa
Izba Kontroli

Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14, 00-950 Warszawa
tel. 22 444 50 00
nik@nik.gov.pl
NIP: 526-10-58-627, REGON: 000000052