Wyniki kontroli NIK na majowych posiedzeniach komisji sejmowych

Przedstawione na posiedzeniu Komisji do Spraw Kontroli Państwowej (KOP) wyniki kontroli NIK dotyczące bezpieczeństwa zaopatrzenia Polski w węgiel kamienny były na tyle niepokojące, że posłowie podjęli decyzję o wystosowaniu wniosku do Ministrów Środowiska i Gospodarki o podjęcie konkretnych działań naprawczych. Posłowie w przesłanym do ministrów dezyderacie wskazali, w ślad za ustaleniami NIK, że bieżąca, nieracjonalna gospodarka złożami węgla kamiennego może stworzyć dla kraju zagrożenia perspektywiczne.

Z wynikami pozostałych dwóch kontroli - funkcjonowania straży miejskich i modernizacji Policji - zapoznali się posłowie Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej oraz Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych.

Czytaj więcej o wynikach kontroli bezpieczeństwa zaopatrzenia Polski w węgiel kamienny 

Czytaj więcej o dezyderacie KOP

Czytaj więcej o wynikach kontroli  funkcjonowania straży miejskiej

Czytaj więcej o wynikach kontroli modernizacji Policji

O skuteczności zawiadomień skierowanych przez Izbę do organów ścigania mówiła na posiedzeniu KOP Elżbieta Jarzęcka-Siwik, wicedyrektor Departamentu Prawnego i Orzecznictwa Kontrolnego NIK. - Zawiadomienia składane przez Izbę spotykają się z różnym odzewem ze strony organów ścigania. Większość wykroczeń, o których zawiadamiamy, kończy się stosownym ukaraniem sprawców. Natomiast w przypadku informacji o podejrzeniu popełnienia przestępstwa prokuratura nie zawsze wszczyna odpowiednie postępowanie - wyjaśniała w Sejmie Jarzęcka-Siwik.

W 2010 r. NIK skierowała do organów ścigania 208 zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa lub wykroczenia.

 

Informacje o artykule

Data utworzenia:
17 czerwca 2011 15:44
Data publikacji:
21 czerwca 2011 08:00
Wprowadził/a:
Andrzej Gaładyk
Data ostatniej zmiany:
05 lipca 2013 11:33
Ostatnio zmieniał/a:
Andrzej Gaładyk
Wyniki kontroli NIK na majowych posiedzeniach komisji sejmowych

Przeczytaj treść ponownie