Z myślą o przyszłości i dobru obywateli - jubileuszowe posiedzenie zarządu EUROSAI

Celem EUROSAI jest przewodzić i dawać przykład. Organizacja musi stale usprawniać sposoby pracy i dopasowywać dostępne środki do konkretnych potrzeb oraz oczekiwań członków. Słowa te stanowią fragment preambuły Planu Strategicznego EUROSAI. Prezesi europejskich Najwyższych Organów Kontroli (NOK) spotykają się systematycznie, by omawiać wdrażanie celów.

W tym roku odbyło się jubileuszowe 50. spotkanie Zarządu EUROSAI. W swoim słowie wstępnym Prezes EUROSAI, którym jest przewodniczący tureckiego Trybunału Obrachunkowego Seyit Ahmet Baş powiedział, że EUROSAI jest jak duża, europejska rodzina, dlatego zarządzając najwyższymi instytucjami kontrolnymi działa na rzecz wszystkich obywateli Europy.

Szefowie NOK na spotkaniu EUROSAI na Łotwie

Jednym z głównych celów spotkania było omówienie wdrażania dwóch celów strategicznych, jakie postawiła sobie EUROSAI. Dotyczą one m.in. wymiany wiedzy i rozwoju potencjału instytucjonalnego urzędów kontroli. 

Przedstawiciele polskiej NIK, wraz z prezesem Krzysztofem Kwiatkowskim na czele skupili się głównie na prezentacji dot. rozwoju potencjału. To za ten punkt strategiczny Polacy są - wspólnie ze Szwedami - odpowiedzialni. Podkreślono także siłę udzielania wzajemnej pomocy przez NOK-i, szczególnie w wykorzystywaniu nowych możliwości i podejmowaniu nowych wyzwań. NIK jako współkoordynator realizacji drugiego celu strategicznego: „Rozwój potencjału instytucjonalnego”, określonego w Planie Strategicznym EUROSAI na lata 2017-2023 podjęła się zadania „Analiza potrzeb członków EUROSAI związanych z rozwojem ich potencjału instytucjonalnego”.  

Prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski przemawia podczas spotkania szefów NIK EUROSAI

- Szczególnym źródłem satysfakcji jest dla nas pomoc Najwyższym Organom Kontroli w wykorzystaniu nowych możliwości technicznych w kontroli środków publicznych. Do tej pory nie było to takie oczywiste, ale w dobie nowych technologii Najwyższe Organy Kontroli nie mogą pozostawać z tyłu. Dlatego mówimy o doświadczeniach i rozwiązaniach, które sprawdzają się w  praktyce. Stąd też nasza koncepcja promowania m.in. rozwiązań e-learningowych, dostosowanych do konkretnych potrzeb - mówił na Łotwie Prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski, który od 2017 roku jest także wiceprzewodniczącym Zarządu EUROSAI.  

Wiceprzewodniczący Zarządu EUROSAI Krzysztof Kwiatkowski zaprezentował także Program Staży, który powstał z inicjatywy NIK. Zgodnie z Programem członkowie europejskich NOK-ów będą mogli liczyć na dofinansowanie z budżetu EUROSAI przy wysyłaniu na staż swoich pracowników. Uczestnicy programu będą wybierani w drodze konkursu, na podstawie m.in. oceny programu stażu.   

Obrady szefów NOK EUROSAI na spotkaniu na Łotwie

Jednym z ważnych filarów funkcjonowania NOK-ów jest ciągły rozwój i podnoszenie jakości procesu kontrolnego. Jednym z narzędzi służącym temu są samooceny i przeglądy partnerskie - poddanie się takiej ewaluacji wynika ze standardów międzynarodowych. NIK poddała się przeglądowi partnerskiemu w 2012 r. przeprowadzonemu przez kolegów i koleżanki z NOK Austrii, Danii, Holandii i Litwy. Podczas tegorocznego posiedzenia Zarządu EUROSAI na Łotwie NIK przedstawił dane związane z liczbą przeglądów partnerskich i wykorzystania innych narzędzi służących samoocenie w EUROSAI.

NIK przewodniczy Grupie Roboczej EUROSAI, która zajmuje się cyberbezpieczeństwem, nowymi metodami analizy danych, analizą danych czy ryzyk w wykorzystaniem najnowocześniejszych systemów IT. Dlatego przedstawiciele NIK omówili raport z działalności Grupy ds. technologii informacyjnych.  

Więcej o ostatnim spotkaniu Grupy Roboczej EUROSAI ds. Systemów Informatycznych

Podczas 50. posiedzenia Zarządu EUROSAI polska NIK oraz Trybunał Obrachunkowy Portugalii, jako członkowie Zarządu INTOSAI, zaprezentowali działania Zarządu Międzynarodowej Organizacji Najwyższych Organów Kontroli. Służą one zapewnieniu współdziałania i skutecznej koordynacji działań i inicjatyw podejmowanych na światowym i europejskim forum. Jedną z istotniejszych kwestii jest zapewnienie lepszej komunikacji ze strony struktur INTOSAI, związanej ze standardami w obszarze kontroli publicznej.

Współpraca NIK z Narodowym Urzędem Kontroli Łotwy (NUK)

2014 r.

Wizyta Prezesa NIK Krzysztofa Kwiatkowskiego na Łotwie, podczas której Izba uzyskała poparcie NUK dla wspierania NOK Ukrainy

2015 r.

NIK wzięła udział w przeglądzie partnerskim NUK

2016 r.

NUK uczestniczyła w Warszawie w otwarciu szkolenia dla NOK Gruzji, Mołdawii i Ukrainy

2017 r.

NIK i NUK uczestniczyli w Kongresie EUROSAI w Stambule. NUK został wybrany na członka Zarządu EUROSAI. W wyniku podziału zadań NUK odpowiada za komunikację w EUROSAI. Z tego względu wspiera NIK w realizacji celu 2. Planu Strategicznego (za który odpowiedzialna jest Polska i Szwecja) przy promocji rozwiązań o obszarze potencjału europejskich NOK

NUK była gospodarzem spotkania grupy zadaniowej EUROSAI ds. kontroli jednostek samorządu terytorialnego

NUK gospodarzem spotkania grupy zadaniowej RAIL BALTICA

Spotkanie Prezesa NIK z Audytor Generalną Łotwy Elitą Krūmiņą na temat przygotowań do zebrania Zarządu EUROSAI

2018 r.

Audytor Generalna Łotwy uczestniczyła w spotkaniu zarządu EUROSAI w Gdańsku

Spotkanie grupy fokusowej EUROSAI ds. komunikacji w Rydze

Informacje o artykule

Data utworzenia:
12 czerwca 2019 11:30
Data publikacji:
12 czerwca 2019 11:30
Wprowadził/a:
Andrzej Gaładyk
Data ostatniej zmiany:
12 czerwca 2019 15:36
Ostatnio zmieniał/a:
Andrzej Gaładyk
Szefowie NOK EUROSAI w trakcie spotkania na Łotwie

Przeczytaj treść ponownie