Zawiadomienie NIK do Prokuratury w sprawie GetBack

Najwyższa Izba Kontroli w latach 2018-2019 przeprowadziła kontrolę planową nr P/18/112 – Działalność organów i instytucji państwowych oraz podmiotów organizujących rynek finansowy wobec spółki GetBack S.A., podmiotów oferujących jej papiery wartościowe oraz ją audytujących.

Informacja o wynikach kontroli wraz z wystąpieniami jest dostępna pod linkiem https://www.nik.gov.pl/kontrole/P/18/112/KBF/.

Ustalenia poczynione w wyniku kontroli dały podstawy do stwierdzenia istnienia uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa przez pracowników Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego. Mowa o odpowiedzialności z art. 231 § 2 k.k., w kontekście nadzoru nad rynkiem kapitałowym oraz rynkiem bankowym. Zawiadomienie zostało skierowane do Prokuratury Regionalnej w Warszawie pismem z dnia 12 października 2021 roku.

Zobacz skrót prasowy z kontroli:

Działalność organów i instytucji państwowych oraz podmiotów organizujących rynek finansowy wobec spółki GetBack S.A., podmiotów oferujących jej papiery wartościowe oraz ją audytujących

Materiały audiowizualne dla radia, TV i portali internetowych >>

Informacje o artykule

Data utworzenia:
21 października 2021 15:55
Data publikacji:
21 października 2021 16:00
Wprowadził/a:
Andrzej Gaładyk
Data ostatniej zmiany:
21 października 2021 16:04
Ostatnio zmieniał/a:
Andrzej Gaładyk
Dłoń wskazująca na opadającą wartości  wykresu, obok napis Zawiadomienie © Adobe Stock

Przeczytaj treść ponownie