Działalność organów, instytucji państwowych oraz podmiotów organizujących rynek finansowy wobec GetBack SA, podmiotów oferujących jej papiery wartościowe oraz ją audytujących

Jednostka kontrolująca: Departament Budżetu i Finansów

Nr ewidencyjny: P/18/112/KBF
Data publikacji: 2020-02-20 12:50
Dział tematyczny: instytucje finansowe

Lista podmiotów kontrolowanych:

 • Biuro Rzecznika Finansowego

  Al. Jerozolimskie 87, 02-001 Warszawa

 • Giełda Papierów Wartościowych

  ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa

 • Komisja Nadzoru Audytowego

  ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa

 • Ministerstwo Finansów

  ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

 • Urząd Komisji Nadzoru Finansowego

  Pl. Powstańców Warszawy 1 00-950 Warszawa

 • Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

  Pl. Powstańców Warszawy 1 00-950 Warszawa

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Warto zobaczyć na stronie nik.gov.pl

Czy wiesz, że..

NIK złożyła w 2022 roku 85 zawiadomień do rzeczników dyscypliny finansów publicznych o podejrzeniu naruszenia dyscypliny finansów przez 90 osoby.