Bezczynność władzy

Podstawę dyskusji stanowiły referaty przygotowane przez:

Pana Profesora Czesława Martysza
„Bezczynność władzy w świetle Konstytucji”. Treść referatu (Plik PDF)

Panią Profesor Barbarę Adamiak
„Bezczynność w sądownictwie administracyjnym”. Treść referatu (Plik PDF)

Pana Profesora Janusza Borkowskiego
„Bezczynność w administracji publicznej”. Treść referatu (Plik PDF)

Panią Doktor Czesławę Rudzką-Lorentz (prezentowany przez Pana Doktora Józefa Płoskonkę)
„Bezczynność administracji w świetle kontroli NIK”. Treść referatu (Plik PDF)

Informacje o artykule

Data utworzenia:
29 kwietnia 2010 10:26
Data publikacji:
25 czerwca 2008 10:20
Wprowadził/a:
Andrzej Gaładyk
Data ostatniej zmiany:
29 kwietnia 2010 10:26
Ostatnio zmieniał/a:
Andrzej Gaładyk

Przeczytaj treść ponownie

Warto zobaczyć na stronie nik.gov.pl