Gospodarka finansowa Lasów Państwowych

Jednostka kontrolująca: Delegatura NIK w Białymstoku

lista jednostek uczestniczących w kontroli

Nr ewidencyjny: D/14/505/LBI
Data publikacji: 2015-08-24 09:24
Dział tematyczny: finanse publiczne

Lista podmiotów kontrolowanych:

  • Nadleśnictwo Płaska w Żylinach

    ul. Sucha Rzeczka 60, 16-326 Płaska

Powrót

Przeczytaj treść ponownie