Realizacja zamówień publicznych na usługi zewnętrzne przez podmioty sektora publicznego

Nr ewidencyjny: D/14/506
Data publikacji: 2015-01-28 07:08
Dział tematyczny: finanse publiczne

Lista jednostek uczestniczących w kontroli (lista skontrolowanych, wystąpienia pokontrolne)

Powrót

Przeczytaj treść ponownie