Prowadzenie gospodarki łowieckiej

Jednostka kontrolująca: Departament Środowiska

lista jednostek uczestniczących w kontroli

Nr ewidencyjny: D/14/508/KSI
Data publikacji: 2015-09-11 09:13
Dział tematyczny: środowisko

Lista podmiotów kontrolowanych:

  • Polski Związek Łowiecki

    00-029 Warszawa, ul. Nowy Świat 35

  • Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowicach

    40-543 Katowice, ul. św. Huberta 43/45

Powrót

Przeczytaj treść ponownie