Opłaty za studia w publicznych szkołach wyższych

Jednostka kontrolująca: Departament Nauki, Oświaty i Dziedzictwa Narodowego

lista jednostek uczestniczących w kontroli

Nr ewidencyjny: D/15/506/KNO
Data publikacji: 2016-05-16 10:22
Dział tematyczny: szkolnictwo wyższe

Lista podmiotów kontrolowanych:

  • Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie

    01-869 Warszawa, ul. Marymoncka 34

  • Politechnika Warszawska

    00-661 Warszawa, Pl. Politechniki 1

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

    61-875 Poznań, Al. Niepodległości 10

Powrót

Przeczytaj treść ponownie