Wydatkowanie środków z funduszy strukturalnych na zwiększenie zatrudnienia

Nr ewidencyjny: D/16/506
Data publikacji: 2017-05-30 09:39
Dział tematyczny: rozwój regionalny

Lista jednostek uczestniczących w kontroli (lista skontrolowanych, wystąpienia pokontrolne)

Powrót

Przeczytaj treść ponownie