Prowadzenie przez wojewódzkie ośrodki medycyny kontroli podstawowych jednostek służby medycyny pracy w zakresie wykonywania badań profilaktycznych pracowników

Nr ewidencyjny: D/16/508
Data publikacji: 2017-06-16 08:02
Dział tematyczny: zdrowie

Lista jednostek uczestniczących w kontroli (lista skontrolowanych, wystąpienia pokontrolne)

Powrót

Przeczytaj treść ponownie