Rozwój kadr naukowych

Jednostka kontrolująca: Delegatura NIK w Lublinie

lista jednostek uczestniczących w kontroli

Nr ewidencyjny: D/16/509/LLU
Data publikacji: 2017-10-02 09:58
Dział tematyczny: nauka

Lista podmiotów kontrolowanych:

  • UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE

    20-031 Lublin, Pl. M. Curie-Skłodowskiej 5

Powrót

Przeczytaj treść ponownie