Zabezpieczenie przed wyłudzaniem wiz pod pretekstem podejmowania pracy przez cudzoziemców na terenie RP

Jednostka kontrolująca: Delegatura NIK w Białymstoku

lista jednostek uczestniczących w kontroli

Nr ewidencyjny: D/16/510/LBI
Data publikacji: 2018-03-15 13:21
Dział tematyczny: praca

Lista podmiotów kontrolowanych:

  • Konsulat Generalny RP w Grodnie

    ul. Budionnego 48 A, 230023 Grodno

Powrót

Przeczytaj treść ponownie