Badanie sprawozdań finansowych projektów ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczach Odry i Wisły

Jednostka kontrolująca: Delegatura NIK we Wrocławiu

lista jednostek uczestniczących w kontroli

Nr ewidencyjny: D/20/501/LWR
Data publikacji: 2020-07-31 09:14
Dział tematyczny: finanse publiczne

Lista podmiotów kontrolowanych:

  • BIURO KOORDYNACJI PROJEKTU OCHRONY PRZECIWPOWODZIOWEJ DORZECZA ODRY WE WROCŁAWIU

    ul. Jaworowa 9-11, 53-123 WROCŁAW

  • PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE WODY POLSKIE REGIONALNY ZARZĄD GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU

    ul. C. K. Norwida 34, 50-950 WROCŁAW

Powrót

Przeczytaj treść ponownie