Działania wybranych podmiotów w związku z przygotowaniem wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. z wykorzystaniem głosowania korespondencyjnego

Jednostka kontrolująca: Departament Porządku i Bezpieczeństwa Wewnętrznego

lista jednostek uczestniczących w kontroli

Nr ewidencyjny: D/20/502/KPB
Data publikacji: 2021-05-13 11:13
Dział tematyczny: administracja publiczna

Lista podmiotów kontrolowanych:

  • Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

    ul. Stefana Batorego 5, 02-591 Warszawa

  • Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A.

    ul. Romana Sanguszki 1, 00-222 Warszawa

Powrót

Przeczytaj treść ponownie