Realizacja poleceń Ministra Zdrowia w sprawie dodatkowych świadczeń pieniężnych przyznawanych w związku z przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Jednostka kontrolująca: Delegatura NIK w Białymstoku

lista jednostek uczestniczących w kontroli

Nr ewidencyjny: D/21/507/LBI
Data publikacji: 2023-09-12 11:04
Dział tematyczny: zdrowie

Lista podmiotów kontrolowanych:

 • Narodowy Fundusz Zdrowia Podlaski Oddział Wojewódzki w Białymstoku

  ul. Pałacowa 3, 15-042 Białystok

 • Samodzielny Publiczny Psychiatryczny ZOZ im. dr. S. Deresza w Choroszczy

  ul. Plac Brodowicza 1, 16-070 Choroszcz

 • Samodzielny Publiczny zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej

  ul. Dubois 68, 07-300 Ostrów Mazowiecka

 • SPZOZ Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku

  ul. Poleska 89, 15-874 Białystok

 • Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny im. L. Zamenhofa w Białymstoku

  ul. Jerzego Waszyngtona 17, 15-274 Białystok

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Warto zobaczyć na stronie nik.gov.pl

Czy wiesz, że..

NIK sformułowała w 2022 roku 80 wnioski de lege ferenda.