Realizacja poleceń Ministra Zdrowia w sprawie dodatkowych świadczeń pieniężnych przyznawanych w związku z przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Jednostka kontrolująca: Delegatura NIK w Szczecinie

lista jednostek uczestniczących w kontroli

Nr ewidencyjny: D/21/507/LSZ
Data publikacji: 2023-09-12 11:04
Dział tematyczny: zdrowie

Lista podmiotów kontrolowanych:

 • MINISTERSTWO ZDROWIA

  00-923 WARSZAWA, ul. Miodowa 15

 • NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA W WARSZAWIE

  02-528 WARSZAWA, ul. Rakowiecka 26/30

 • SAMODZIELNY PUBLICZNY SPEC. ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ ZDROJE W SZCZECINIE

  70-780 SZCZECIN, ul. Mączna 4

 • WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO W SZCZECINIE

  71-011 SZCZECIN, ul. Mieszka I 33

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Warto zobaczyć na stronie nik.gov.pl

Czy wiesz, że..

NIK sformułowała w 2022 roku 80 wnioski de lege ferenda.