Zatrudnianie osób niepełnosprawnych w wybranych ministerstwach, urzędach centralnych i państwowych jednostkach organizacyjnych

Jednostka kontrolująca: Departament Pracy, Spraw Społecznych i Rodziny

Nr ewidencyjny: I/12/002/KPS
Data publikacji: 2013-04-04 16:47
Dział tematyczny: praca

Lista podmiotów kontrolowanych:

 • Główny Urząd Statystyczny w Warszawie

  001-211 Warszawa, Al. Niepodległości 208

 • Kasa Rolniczego Ubespieczenia Społecznego Centrala w Warszawie

  00-608 Warszawa, Al. Niepodległości 190

 • Ministerstwo Edukacji Narodowej

  00-918 Warszawa, Al. J. C. Szucha 25

 • Ministerstwo Obrony Narodowej

  00-909 Warszawa, ul. Klonowa 1

 • Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

  00-513 Warszawa, ul. Nowogrodzka 1/3/5

 • Ministerstwo Rolnictwa i Rozowju Wsi

  00-930 Warszawa, ul. Wspólna 30

 • Ministerstwo Skarbu Państwa

  00-522 Warszawa, ul. Krucza 36

 • Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

  00-928 Warszawa, ul. Chałubińskiego 4/6

 • Ministerstwo Zdrowia

  00-923 Warszawa, ul Miodowa 15

 • Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

  02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 3A

 • Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Warszawie

  00-828 Warszawa, Al. Jana Pawła II

 • Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych

  00-505 Warszawa, ul. Wspólna 2/4

 • Urząd Komunikacji Elektronicznej

  01-211 Warszawa, ul. M. Kasprzaka 18/20

 • Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie

  00-950 Wareszawa, Plac Powstańców Warszawy 1

 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych Centrala w Warszawie

  01-748 Warszawa, ul. Szamocka 3,5

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Warto zobaczyć na stronie nik.gov.pl

Czy wiesz, że..

NIK złożyła w 2021 roku 66 zawiadomień do rzeczników dyscypliny finansów publicznych o podejrzeniu naruszenia dyscypliny finansów przez 74 osoby.