Funkcjonowanie systemów zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i handlu uprawnieniami do ich emisji

Jednostka kontrolująca: Delegatura NIK w Gdańsku

Nr ewidencyjny: I/12/002/LGD
Data publikacji: 2012-09-10 14:17
Dział tematyczny: środowisko

Lista podmiotów kontrolowanych:

  • Instytut Ochrony Środowiska -Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie

    00-548 Warszawa, ul.Krucza 5/11

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Warto zobaczyć na stronie nik.gov.pl

Czy wiesz, że..

NIK sformułowała w 2021 roku 74 wnioski de lege ferenda.