Sprawowanie przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego nadzoru nad korzystaniem przez organizacje pożytku publicznego z jednoprocentowego odpisu od podatku dochodowego od osób fizycznych

Jednostka kontrolująca: Departament Pracy, Spraw Społecznych i Rodziny

Nr ewidencyjny: I/13/002/KPS
Data publikacji: 2014-06-13 13:27
Dział tematyczny: zabezpieczenie społeczne

Lista podmiotów kontrolowanych:

  • Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

    00-513 Warszawa, ul. Nowogrodzka 1/3/5

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Warto zobaczyć na stronie nik.gov.pl

Czy wiesz, że..

NIK sformułowała w 2021 roku 74 wnioski de lege ferenda.