Wybrane zagadnienia funkcjonowania Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego w Katowicach

Jednostka kontrolująca: Delegatura NIK w Katowicach

Nr ewidencyjny: I/14/010/LKA
Data publikacji: 2015-01-30 08:52
Dział tematyczny: transport

Lista podmiotów kontrolowanych:

  • KOMUNIKACYJNY ZWIĄZEK KOMUNALNY GÓRNOŚLĄSKIEGO OKRĘGU PRZEMYSŁOWEGO W KATOWICACH

    Barbary 21a, 40-053 KATOWICE

Powrót

Przeczytaj treść ponownie