Przejdź do treści

Udzielanie koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż miedzi i węglowodorów, w tym gazu łupkowego

Jednostka kontrolująca: Departament Gospodarki, Skarbu Państwa i Prywatyzacji

Nr ewidencyjny: I/16/001/KGP
Data publikacji: 2017-12-14 07:06
Dział tematyczny: gospodarka

Lista podmiotów kontrolowanych:

  • Ministerstwo Środowiska
    00-922 Warszawa, ul. Wawelska 52/54

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Najwyższa
Izba Kontroli

Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14, 00-950 Warszawa
tel. 22 444 50 00
nik@nik.gov.pl
NIP: 526-10-58-627, REGON: 000000052