Wynagradzanie osób kierujących instytutami naukowymi Polskiej Akademii Nauk w latach 2014-2016

Jednostka kontrolująca: Departament Nauki, Oświaty i Dziedzictwa Narodowego

Nr ewidencyjny: I/17/002/KNO
Data publikacji: 2018-07-24 13:38
Dział tematyczny: nauka

Lista podmiotów kontrolowanych:

 • Instytut Badań Systemowych PAN

  01-447 Warszawa, ul. Newelska 6

 • Instytut Biochemii i Biofizyki PAN

  01-106 Warszawa, ul. Pawińskiego 5a

 • Instytut Chemii Fizycznej PAN

  01-224 Warszawa, ul. Kasprzaka 44/52

 • Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego w Krakowie

  31-342 Kraków, ul. Radzikowskiego 152

 • Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN

  00-330 Warszawa, ul. Nowy Świat 72

 • Polska Akademia Nauk

  00-901 Warszawa, Pl. Defilad 1

Powrót

Przeczytaj treść ponownie