Udzielanie i wykorzystanie dotacji na źródła wysokosprawnej kogeneracji, w tym otrzymanej przez New Cogen Sp. z o.o. w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Jednostka kontrolująca: Delegatura NIK w Szczecinie

Nr ewidencyjny: I/21/001/LSZ
Data publikacji: 2021-12-16 13:43
Dział tematyczny: środowisko

Lista podmiotów kontrolowanych:

  • NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W WARSZAWIE

    02-673 WARSZAWA,ul. Konstruktorska 3A

  • NEW COGEN SPÓŁKA Z O.O. W WARSZAWIE

    00-499 WARSZAWA,Plac Trzech Krzyży 10/14

Powrót

Przeczytaj treść ponownie