Funkcjonowanie wybranych jednostek sektora finansów publicznych wykonujących zadania analityczne, doradcze, eksperckie i badawcze

Jednostka kontrolująca: Departament Strategii

Nr ewidencyjny: I/22/001/KST
Data publikacji: 2023-02-02 10:45
Dział tematyczny: finanse publiczne

Lista podmiotów kontrolowanych:

 • Biuro Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców

  ul. Wilcza 46, 00-679 Warszawa

 • Instytut Ekspertyz Ekonomicznych i Finansowych w Łodzi

  pl. Wolności 3, 91-415 Łódź

 • Krajowy Instytut Mediów

  ul. Wiktorska 63, 02-587 Warszawa

 • Polski Instytut Ekonomiczny

  Aleje Jerozolimskie 87, 02-001 Warszawa

 • Rzecznik Finansowy

  ul. Nowogrodzka 47a, 00-695 Warszawa

Powrót

Przeczytaj treść ponownie