Funkcjonowanie wybranych jednostek sektora finansów publicznych wykonujących zadania analityczne, doradcze, eksperckie i badawcze

Jednostka kontrolująca: Departament Strategii

Nr ewidencyjny: I/22/001/KST
Data publikacji: 2023-02-02 10:45
Dział tematyczny: finanse publiczne

Lista podmiotów kontrolowanych:

  • Biuro Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców

    ul. Wilcza 46, 00-679 Warszawa

  • Instytut Ekspertyz Ekonomicznych i Finansowych w Łodzi

    pl. Wolności 3, 91-415 Łódź

  • Krajowy Instytut Mediów

    ul. Wiktorska 63, 02-587 Warszawa

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Warto zobaczyć na stronie nik.gov.pl

Czy wiesz, że..

NIK złożyła w 2021 roku 66 zawiadomień do rzeczników dyscypliny finansów publicznych o podejrzeniu naruszenia dyscypliny finansów przez 74 osoby.