Działalność dwóch instytutów Sieci Badawczej Łukasiewicz - Przemysłowego Instytutu Motoryzacji i Instytutu Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników - oraz nadzór Centrum Łukasiewicz nad tymi instytutami

Jednostka kontrolująca: Departament Nauki, Oświaty i Dziedzictwa Narodowego

Nr ewidencyjny: I/22/003/KNO
Data publikacji: 2023-05-23 10:24
Dział tematyczny: nauka

Lista podmiotów kontrolowanych:

  • Centrum Łukasiewicz

    ul. Poleczki 19, 02-822 Warszawa

  • Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników

    ul. M. Skłodowskiej-Curie 55, 87-100 Toruń

  • Sieć Badawcza Łukasiewicz - Przemysłowy Instytut Motoryzacji

    ul. Jagiellońska 55, 03-301 Warszawa

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Warto zobaczyć na stronie nik.gov.pl

Czy wiesz, że..

NIK sformułowała w 2022 roku 80 wnioski de lege ferenda.