Wykonanie wniosków sformułowanych po kontroli pn. Ochrona zabytków przez Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w latach 2013-2014

Jednostka kontrolująca: Departament Nauki, Oświaty i Dziedzictwa Narodowego

Nr ewidencyjny: K/17/001/KNO
Data publikacji: 2017-09-15 10:18
Dział tematyczny: kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Lista podmiotów kontrolowanych:

  • Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Gdańsku

    80-807 Gdańsk, ul. Pohulanka 2

Powrót

Przeczytaj treść ponownie