Aktualizacja stanu faktycznego i prawnego nieruchomości przez organy gospodarujące mieniem stanowiącym zasób nieruchomości Skarbu Państwa, gminny zasób nieruchomości i mienie gminne

Jednostka kontrolująca: Delegatura NIK w Rzeszowie

lista jednostek uczestniczących w kontroli

Nr ewidencyjny: P/08/001/lrz
Data publikacji: 2009-04-17 00:00
Dział tematyczny: administracja publiczna

Lista podmiotów kontrolowanych:

 • Starostwo Powiatowe w Nisku

  37-400 Nisko, Pl. Wolności 2

 • Starostwo Powiatowe w Przemyślu

  37-700 Przemyśl, Pl. Dominikański 3

 • Urząd Gminy w Birczy

  37-740 Bircza, ul. Jana Pawła II 2

 • Urząd Gminy w Harasiukach

  37-413 Harasiuki 112a

 • Urząd Gminy w Niebylcu

  38-114 Niebylec 170

 • Urząd Gminy w Zaklikowie

  37-470 Zaklików, ul. Zachodnia 15

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Warto zobaczyć na stronie nik.gov.pl

Czy wiesz, że..

NIK złożyła w 2020 roku 67 zawiadomień do rzeczników dyscypliny finansów publicznych o podejrzeniu naruszenia dyscypliny finansów przez 73 osoby.