Realizacja ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry, z uwzględnieniem "Programu dla Odry-2006"

Jednostka kontrolująca: Delegatura NIK w Katowicach

lista jednostek uczestniczących w kontroli

Nr ewidencyjny: P/10/180/LKA
Data publikacji: 2012-02-20 19:35
Dział tematyczny: gospodarka wodna

Lista podmiotów kontrolowanych:

  • Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach

    ul. H.Sienkiewicza 2; 44-100 Gliwice

  • Ślaski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach

    ul. Sokolska 65; 40-087 Katowice

Powrót

Przeczytaj treść ponownie