Realizacja ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry, z uwzględnieniem "Programu dla Odry-2006"

Jednostka kontrolująca: Delegatura NIK w Poznaniu

lista jednostek uczestniczących w kontroli

Nr ewidencyjny: P/10/180/LPO
Data publikacji: 2012-02-20 19:35
Dział tematyczny: gospodarka wodna

Lista podmiotów kontrolowanych:

  • REGIONALNY ZARZĄD GOSPODARKI WODNEJ W POZNANIU

    61-760 POZNAŃ ul. Szewska 1 Wielkopolskie

  • WIELKOPOLSKI ZARZĄD MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH W POZNANIU

    60-968 POZNAŃ ul. Piekary 17 Wielkopolskie

Powrót

Przeczytaj treść ponownie