Realizacja ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry, z uwzględnieniem "Programu dla Odry-2006"

Jednostka kontrolująca: Delegatura NIK w Szczecinie

lista jednostek uczestniczących w kontroli

Nr ewidencyjny: P/10/180/LSZ
Data publikacji: 2012-02-20 19:35
Dział tematyczny: gospodarka wodna

Lista podmiotów kontrolowanych:

  • REGIONALNY ZARZĄD GOSPODARKI WODNEJ W SZCZECINIE

    70-030 SZCZECIN, Tama Pomorzańska 13A

  • ZACHODNIOPOMORSKI ZARZĄD MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH W SZCZECINIE

    70-415 SZCZECIN, ul. Jedności Narodowej 42

Powrót

Przeczytaj treść ponownie