Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi (w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013)

Jednostka kontrolująca: Departament Środowiska, Rolnictwa i Zagospodarowania Przestrzennego

lista jednostek uczestniczących w kontroli

Nr ewidencyjny: P/11/106/KSR
Data publikacji: 2012-04-17 08:55
Dział tematyczny: rolnictwo

Lista podmiotów kontrolowanych:

  • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

    00-175 Warszawa, Al. Jana Pawła II 70

  • Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

    00-930 Warszawa, ul. Wspólna 30

  • Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych

    20-950 Lublin, ul. Karłowicza 4

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Warto zobaczyć na stronie nik.gov.pl

Czy wiesz, że..

NIK w 2022 roku przekazała właściwym organom (m.in. Prokuraturze, Policji, urzędom skarbowym oraz Państwowej Inspekcji Pracy) 250 zawiadomień o przestępstwach, wykroczeniach i innych czynach.