Wykonywanie wybranych obowiązków ustawowych przez Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej oraz dyrektorów regionalnych zarządów gospodarki wodnej

Jednostka kontrolująca: Departament Środowiska

lista jednostek uczestniczących w kontroli

Nr ewidencyjny: P/11/109/KSI
Data publikacji: 2012-10-03 09:49
Dział tematyczny: środowisko

Lista podmiotów kontrolowanych:

  • Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej

    00-001 Warszawa, ul. Grzybowska 80/82

  • Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

    50-950 Wrocław, ul. Norwida 34

Powrót

Przeczytaj treść ponownie