Wykonywanie wybranych obowiązków ustawowych przez Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej oraz dyrektorów regionalnych zarządów gospodarki wodnej

Jednostka kontrolująca: Delegatura NIK w Gdańsku

lista jednostek uczestniczących w kontroli

Nr ewidencyjny: P/11/109/LGD
Data publikacji: 2012-10-03 09:49
Dział tematyczny: środowisko

Lista podmiotów kontrolowanych:

  • Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku

    80-804 Gdańsk,ul. F.Rogaczewskiego 9/19

Powrót

Przeczytaj treść ponownie