Realizacja ustawowych zadań w parkach krajobrazowych

Jednostka kontrolująca: Delegatura NIK w Białymstoku

lista jednostek uczestniczących w kontroli

Nr ewidencyjny: P/11/111/LBI
Data publikacji: 2012-11-13 11:24
Dział tematyczny: środowisko

Lista podmiotów kontrolowanych:

  • Suwalski Park Krajobrazowy z/s Malesowizna-Turtul

    MalesowiznaTurtul, 16-402 Pawłówka

  • Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku

    ul. S. Wyszyńskiego1, 15-888 Białystok

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Warto zobaczyć na stronie nik.gov.pl

Czy wiesz, że..

NIK w 2020 roku przekazała właściwym organom (m.in. Prokuraturze, Policji, urzędom skarbowym oraz Państwowej Inspekcji Pracy) 55 zawiadomień o przestępstwach, wykroczeniach i innych czynach.