Realizacja przez małe gminy zadań inwestycyjnych w zakresie infrastruktury wodno-ściekowej

Jednostka kontrolująca: Delegatura NIK w Bydgoszczy

lista jednostek uczestniczących w kontroli

Nr ewidencyjny: P/11/148/LBY
Data publikacji: 2012-04-04 12:46
Dział tematyczny: środowisko

Lista podmiotów kontrolowanych:

  • Urząd Gminy

    Topólka

  • Urzad Miejski

    Barcin ul.Artylerzystów 9

Powrót

Przeczytaj treść ponownie