Wykonanie budżetu państwa w 2011 r. w części 36 Skarb Państwa, przychodów z prywatyzacji majątku Skarbu Państwa w 2011 r., a także wykonanie planów finansowych Funduszu Reprywatyzacji, Funduszu Restrukturyzacji Przedsiębiorców, Funduszu Skarbu Państwa i Funduszu Rekompensacyjnego

Jednostka kontrolująca: Departament Gospodarki, Skarbu Państwa i Prywatyzacji

Nr ewidencyjny: P/12/042/KGP
Data publikacji: 2012-06-29 12:29
Dział tematyczny: budżet

Lista podmiotów kontrolowanych:

  • Ministerstwo Skarbu Państwa

    00-522 Warszawa, ul. Krucza 36

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Warto zobaczyć na stronie nik.gov.pl

Czy wiesz, że..

NIK złożyła w 2022 roku 85 zawiadomień do rzeczników dyscypliny finansów publicznych o podejrzeniu naruszenia dyscypliny finansów przez 90 osoby.