Realizacja przedsięwzięć w systemie partnerstwa publiczno-prywatnego

Jednostka kontrolująca: Delegatura NIK w Olsztynie

lista jednostek uczestniczących w kontroli

Nr ewidencyjny: P/12/051/LOL
Data publikacji: 2013-04-29 11:52
Dział tematyczny: gospodarka

Lista podmiotów kontrolowanych:

  • URZĄD GMINY W PIECKACH

    ul. Zwycięstwa 31, 11-710 PIECKI

  • URZĄD MIASTA OLSZTYN

    ul. Jana Pawła II, 10-101 OLSZTYN

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Warto zobaczyć na stronie nik.gov.pl

Czy wiesz, że..

NIK w 2020 roku przekazała właściwym organom (m.in. Prokuraturze, Policji, urzędom skarbowym oraz Państwowej Inspekcji Pracy) 55 zawiadomień o przestępstwach, wykroczeniach i innych czynach.